Vermindering fiscale aftrek partneralimentatie

Met ingang van 1 januari 2020 vindt er een verlaging plaats van het toptarief waartegen de persoonsgebonden uitgaven aftrekbaar zijn. Hieronder valt ook partneralimentatie. Dit proces vindt geleidelijk plaats, maar uiteindelijk zal in 2023 de partneralimentatie slechts aftrekbaar zijn tegen het basistarief. Volgend jaar wordt namelijk een twee schijvenstelsel ingevoerd,…

Continue reading

Partneralimentatie

Het kabinet heeft het wetsvoorstel over partneralimentatie bekrachtigd. De wetswijziging treedt op 1 januari 2020 in werking. Dat schrijft minister Dekker voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer. De wetswijziging regelt dat de termijn waarin partneralimentatie betaald moet worden, verkort wordt van twaalf jaar vijf jaar, op enkele uitzonderingen na. De…

Continue reading

scheiden en pensioen

Je hebt besloten te gaan scheiden. Wat zijn dan de regels als het gaat om het opgebouwd pensioen? Voor werknemerspensioen geldt de wet verevening pensioen bij scheiding. Volgens deze wet hebben jullie allebei recht op de helft van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dit…

Continue reading

    • Diane Rooijakkers-Smeets
    • Mickershof 25, Gemert
    • E: diane@momentum-mediation.nl
    • M: 06-24251269