Het mediationtraject

Een mediation traject verloopt in een aantal stappen.

1 Beslissing om mediation te starten
De eerste stap is dat jij en diegene waarmee je een geschil hebt beslissen om door middel van mediation samen tot een oplossing te komen. Soms komt het idee voor mediation van een derde, bijvoorbeeld een bedrijfsarts of rechter.

2 Keuze mediator
Je kiest samen voor een mediator. Het beroep mediator is een vrij beroep. Iedereen mag zich dus mediator noemen. Het ADR register is een register dat de kwaliteit van mediators waarborgt. Op de website van het ADR vind je alle aangesloten mediators.

3 Eerste contact mediator
Meestal wordt gekozen om telefonisch of per email de mediator te benaderen. Er wordt dan kort kennisgemaakt, de procedure wordt uitgelegd en er wordt een eerste afspraak gepland.

4 Mediation overeenkomst
De mediation start officieel na het ondertekenen van de mediation overeenkomst. Hierin worden afspraken vastgelegd en het geschil wordt omschreven. De overeenkomst wordt getekend door beide partijen maar ook door de mediator. De afspraken in de overeenkomst gelden namelijk niet alleen voor de deelnemers maar ook voor de mediator.

5 Mediation bijeenkomst(en)
Tijdens één of meerdere gesprekken zal geprobeerd worden om het conflict bespreekbaar te maken. Beide partijen krijgen de gelegenheid hun verhaal toe te lichten. De mediator zal vragen stellen en de situatie samenvatten. Tijdens de gesprekken ontstaat er een onderhandelingsfase. De mediator zal daarbij proberen om beide partijen constructief tot een oplossing van het geschil te laten komen. Uiteraard krijgen beide partijen hiervoor voldoende bedenktijd.

6 Einde mediation
Als het gelukt is om tot een oplossing te komen wordt er een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Hierin worden alle afspraken vastgelegd die tijdens de mediaton zijn gemaakt. Deze overeenkomst wordt door beide partijen ondertekend. De mediator tekent deze overeenkomst niet omdat zij geen onderdeel is van de oplossing en ook geen belang heeft bij de oplossing.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.

    • Diane Rooijakkers-Smeets
    • Mickershof 25, Gemert
    • E: diane@momentum-mediation.nl
    • M: 06-24251269