Kan corona leiden tot het stopzetten van de alimentatie?

Corona kan in veel gevallen van invloed zijn op gescheiden ouders en hun kinderen en de omgangsregeling die zij hebben afgesproken. Maar kan het ook leiden tot het stopzetten van de alimentatie? Ik kan mij zomaar voorstellen dat het coronavirus ook van invloed is op jouw financiële situatie. Zeker wanneer je ondernemer bent. Graag leg ik uit wat voor gevolgen het coronavirus heeft voor de alimentatieverplichting.

Lopende alimentatieverplichtingen blijven van kracht

In eerste instantie geldt dat bestaande alimentatieverplichtingen van kracht blijven totdat er in onderling overleg nieuwe afspraken gemaakt zijn, of de alimentatie officieel door de rechter is gewijzigd. Mijn advies is dan ook, wanneer je inkomen substantieel daalt en je op korte termijn geen herstel verwacht, je hierover in gesprek gaat met je ex-partner.

Wijzigen van de alimentatie

Natuurlijk kan niemand voorspellen wat de invloed op het inkomen op de lange termijn zal zijn. Is de daling van het inkomen van tijdelijke aard, of is het structureel. Het hangt van diverse omstandigheden af, of de invloed van het coronavirus daadwerkelijk een aanpassing van de alimentatie rechtvaardigt.

Ik wil je adviseren om niet zonder overleg over te gaan tot het stoppen van de alimentatiebetaling.  Wanneer de alimentatie vast ligt in een beschikking, heeft jouw ex-partner de mogelijkheid tot het inschakelen van het LBIO of een deurwaarder en zal de alimentatie alsnog worden geïnd.

Nieuwe berekening

Wanneer het niet lukt om samen nieuwe afspraken te maken help ik jullie graag met een nieuwe alimentatieberekening op basis van de huidige financiële situatie en kijken we samen hoe er reële nieuwe afspraken gemaakt kunnen worden.

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.

    • Diane Rooijakkers-Smeets
    • Mickershof 25, Gemert
    • E: diane@momentum-mediation.nl
    • M: 06-24251269