Kinderalimentatie

Ouders zijn verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen. Dat staat in de wet. De alimentatieplicht voor jullie kinderen geldt tot zij 18 jaar worden. Daarna moet je betalen voor de kosten van levensonderhoud en studie tot de leeftijd van 21 jaar. Als ouders uit elkaar gaan, moeten ze hiervoor een financiële regeling afspreken. Dit heet kinderalimentatie.

Hoogte kinderalimentatie

Het uitgangspunt bij kinderalimentatie is ervoor te zorgen dat het kind er qua levensstandaard zo min mogelijk op achteruitgaat. Voor het kind moet de situatie bij beide ouders ongeveer gelijk zijn. De hoogte van de kinderalimentatie wordt vastgesteld op basis van de volgende punten:

 • De behoefte van een kind;
 • Het gezinsinkomen;
 • De draagkracht;
 • De omgangsregeling;
 • De hoogte van het kindgebonden budget.

Bij het berekenen van de kinderalimentatie wordt gekeken naar de Trema-normen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.

  • Diane Rooijakkers-Smeets
  • Mickershof 25, Gemert
  • E: diane@momentum-mediation.nl
  • M: 06-24251269