Mediation

Mediation of bemiddeling houdt in dat de deelnemers zelf werken aan een oplossing voor het conflict. Dit doen zij door onderhandelingen onder leiding van een onafhankelijke mediator.

Tijdens de mediation werk en denk je zelf actief mee en bepalen jullie de oplossing. Hierdoor is deze vaak beter dan een opgelegde oplossing door bijvoorbeeld een rechter. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal. Zij heeft geen belang bij de oplossing.

In een conflict vertrouwt men elkaar meestal niet meer. Tijdens de mediation wordt er gewerkt aan het herstel van het vertrouwen. Alles wat tijdens de mediation besproken wordt valt onder de geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor de gespreksverslagen, overeenkomsten en voor de uitkomst van de mediation.

Een mediation kan alleen starten als jij en de andere partij aan de mediation willen meewerken. Je kunt niet gedwongen worden om aan mediation deel te nemen. In dat geval is mediation gedoemd te mislukken. Ook als een ander mediation voorstelt (bijvoorbeeld op doorverwijzing van de rechter) ben je niet verplicht om deel te nemen. Mediation biedt echter veel voordelen en is zeer geschikt wanneer je er samen uit wenst te komen.

Als je kiest voor mediation, zul je actief moeten meewerken om het goed te laten verlopen. Mediation is dus geheel vrijwillig maar zeker niet vrijblijvend.
Aan het einde van het mediationtraject worden de oplossingen vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst die door beide partijen wordt ondertekend.

Voordelen van mediation ten opzichte van een gerechtelijke procedure zijn:

 • Relatief snel een oplossing
 • Alles in eigen hand houden
 • Behoud van de (werk)relatie
 • Goedkoper dan een gerechtelijke procedure

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.

  • Diane Rooijakkers-Smeets
  • Mickershof 25, Gemert
  • E: diane@momentum-mediation.nl
  • M: 06-24251269