Procedure

Hoe verloopt een scheidingsprocedure?

Niet elke procedure verloopt op dezelfde wijze. Soms schakelen beide partners een eigen advocaat in. Wanneer je bent gehuwd moet in alle gevallen aan de rechtbank worden gevraagd om het huwelijk officieel te ontbinden. Dit geldt in sommige gevallen ook wanneer je een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Voor het indienen van dit verzoekschrift werk ik samen met verschillende advocaten.
Ook al verloopt niet elke procedure op dezelfde wijze, over het algemeen worden de volgende stappen doorlopen.

- Kennismaking met de mediator
- Inventarisatiefase
- Onderhandelingsfase
- Besluitvormingsfase
- Opstellen en ondertekenen stukken
- Indienen verzoekschrift
- Beschikking en registratie registers burgerlijker stand

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.

    • Diane Rooijakkers-Smeets
    • Mickershof 25, Gemert
    • E: diane@momentum-mediation.nl
    • M: 06-24251269