Scheiden en pensioenen

De tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenen komen in aanmerking voor verdeling. Dit is geregeld in de Wet Pensioenverevening bij Scheiding. Dit betekent dat vanaf de pensioendatum het opgebouwde pensioen wordt verdeeld. Je kunt hier van af wijken, door samen af te spreken dat ieder zijn pensioen houdt. Dit wordt vaak gedaan als beiden pensioen hebben opgebouwd en er weinig verschil is in de hoogte van het opgebouwde pensioen. Ook heb je mogelijk recht op het bijzonder nabestaandenpensioen, waarvan je ook kunt afzien.

Een andere mogelijkheid is conversie (omzetting). Dit houdt in dat beiden een zelfstandig ‘recht’ op het pensioen van de ander krijgt en dat men niet afhankelijk is van de leeftijd van die ander. Ook samenwonenden hebben soms in hun samenlevingsovereenkomst hierover afspraken gemaakt.

De keuze die jullie samen maken worden vastgelegd in het convenant. Binnen twee jaar nadat de echtscheiding is ingeschreven moet de pensioenuitvoerder zijn geïnformeerd. Jullie ontvangen van mij het te gebruiken formulier.

Naast het pensioen via je werkgever, hebben jullie misschien ook zelf gespaard voor je pensioen. Bijvoorbeeld met een lijfrenteverzekering, een koopsompolis of een bankspaarrekening. De bedragen die je hierin hebt gespaard, moet je ook verdelen. Informeer ook bij je bank of verzekeraard naar de voorwaarden en eventuele kosten.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.

    • Diane Rooijakkers-Smeets
    • Mickershof 25, Gemert
    • E: diane@momentum-mediation.nl
    • M: 06-24251269