Scheiden, hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait

De hypotheekrente op je eigen woning is fiscaal aftrekbaar (mits de hypotheek is aangegaan voor de aankoop, verbetering of het onderhoud van de eigen woning). De woning moet dan wel als jouw hoofdverblijf dienen. Als je fiscaal partner bent, maakt het niet uit wie de eigenaar van de woning is, fiscaal partners mogen namelijk schuiven met de hypotheekrenteaftrek. De betaalde hypotheekrente wordt meestal afgetrokken van het salaris van de meestverdienende partner.

Wanneer je gaar scheiden, krijg je te maken met de zogenaamde echtscheidingsregeling in de Wet op de Inkomstenbelasting. Als een belastingplichtige de woning verlaat, mag hij / zij de woning nog gedurende 2 jaar als eigen woning aanmerken. De regeling begint zodra u de woning verlaat. Voorwaarde is dan wel dat je (ex-)partner in de woning blijft wonen. De partner die de woning heeft verlaten mag gedurende maximaal 2 jaar de hypotheekrente (die betrekking heeft op zijn of haar onverdeelde aandeel) nog aftrekken. De vertrekkende partner moet dan wel de hypotheekrente ook daadwerkelijk betalen (zonder verhaalsmogelijkheid op de andere partner). Het is dus van belang dat de betaling van de hypotheekrente een verplichting is. Een beschikking of overeenkomst is hierbij van belang.

In het geval jullie allebei 50% eigenaar zijn van de woning moet  ieder 50% van het eigenwoningforfait opgeven. Maar de vertrekkende partij heeft niet meer het woongenot van de woning. Het woongenot is volledig voor de partij die in de woning blijft wonen. De vertrekkende partij mag dus het aandeel in het eigen woning forfait als aftrekpost (partneralimentatie in natura) opvoeren. De blijvende partij geeft dat dan aan als ‘ontvangen partneralimentatie in natura’. Per saldo komt dan het volledige eigen woningforfait voor rekening van de blijvende partij.

Als jullie ieder 50% van de hypotheekrente blijft betalen kan je dit ook als aftrekpost opvoeren. Voor de partij die de woning heeft verlaten mag dat dus nog twee jaar. Als één van beiden de volledige hypotheekrente betaalt, dan mag alleen maar 50%  als hypotheekrente worden afgetrokken. Of de overige 50% als ‘partneralimentatie in natura’ mag worden afgetrokken is afhankelijk van een onderhoudsverplichting voor de andere partij. Dit is geen gemakkelijke materie. Laat je daarom goed informeren over de fiscale consequenties bij een onverdeelde woning na scheiding.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.

    • Diane Rooijakkers-Smeets
    • Mickershof 25, Gemert
    • E: diane@momentum-mediation.nl
    • M: 06-24251269