Tarieven

Tarieven

Om vooraf duidelijkheid te hebben over de kosten van mediation hanteert Momentum Mediation een vast uurtarief van €125,- exclusief BTW. Dit tarief omvat alle werkzaamheden in het kader van de mediation.

Voorts komen voor rekening van de partijen eventuele huur van ruimtes indien van toepassing, reiskosten, honoraria en kosten van eventuele bij de mediation betrokken derden, vermeerderd met de wettelijke B.T.W.

Een eventueel all-in tarief is bespreekbaar.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.

    • Diane Rooijakkers-Smeets
    • Karbeel 16a Gemert
    • M: 06-24251269