Wat is mediation?

Mediation of bemiddeling houdt in dat de deelnemers aan de mediation zelf werken aan het oplossen van het conflict door onderhandelingen, onder leiding van een onafhankelijke mediator.

Tijdens de mediation werk en denk je zelf actief mee en bepalen jullie de oplossing. Hierdoor is de oplossing vaak beter dan een opgelegde oplossing door bijvoorbeeld een rechter. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal. Ook heeft zij geen belang bij de oplossing.

In een conflict vertrouwt men elkaar meestal niet meer. Tijdens de mediation wordt er gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen. Alles wat tijdens de mediation besproken wordt valt onder de geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor de gespreksverslagen, overeenkomsten en ook voor de uitkomst van de mediation. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor de mediator.

Een mediation kan alleen starten als jij en de andere partij aan de mediation willen meewerken. Je kunt niet gedwongen worden om aan mediation deel te nemen. Anders is mediation gedoemd te mislukken. Ook als een ander mediation voorstelt (bijvoorbeeld op doorverwijzing van de rechter) ben je niet verplicht om deel te nemen aan de mediation. Mediation biedt veel voordelen en is geschikt voor veel verschillende conflicten.

Als je kiest voor mediation, zul je actief moeten meewerken om het goed te laten verlopen. Uitgangspunt is dat je samen de wens hebt om een oplossing te vinden voor het probleem. Mediation is dus geheel vrijwillig maar zeker niet vrijblijvend.

Aan het einde van het mediationtraject worden de oplossingen vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst die door beide partijen wordt ondertekend.

Voordelen van mediation ten opzichte van een gerechtelijke procedure zijn:

 • Relatief snel een oplossing
 • Alles in eigen hand houden
 • Behoud van de (werk)relatie
 • Goedkoper dan een gerechtelijke procedure

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.

  • Diane Rooijakkers-Smeets
  • Mickershof 25, Gemert
  • E: diane@momentum-mediation.nl
  • M: 06-24251269